Anzeigedetails
Benennung der Anzeige: LDPE NTP LUCALEN A2540D MFI 0,3
Land: Magyarország
Datum: 2021-03-11
Material: PE-LD
Typ: Off-grade / Übergang (OG)
Form: Granulate (GR)
Farbe: natur
Menge (t): 24.0
Nettopreis : Interesse!
Devisen: EUR
TDB / Prüfbescheinigung: -
Lagerort: Telephelyre szállítva.
Anzeige Art: Angebot
Bemerkung: LDPE NTP átállási anyag MFI 0,3 LUCALEN A2540D
Partnereink
Anzeige aufgeben
OK

This site uses cookies. Details